Elif Üstünel
Elif Üstünel, takının taşıyıcısına ve izleyicisine bir hikaye anlattığına inanır. İnsanlık varoldukça süregelmiş bir ifade biçimi olan takının, bir tamamlayıcı olmasından ziyade kendi başına bir temsil yeteneği vardır. 
Yıllar içerisinde kendi üretim dilini oluşturan Elif Üstünel, kıymetli madenlerden bulunmuş objelere uzanan bir malzeme kullanımına sahiptir. Zanaat ve malzeme bilgisinin harmanlanarak ortaya çıktığı takılar, tamamen elde üretilmektedir. 
Tıpkı malzeme kullanımında olduğu gibi ilhamında da antik sanattan modern sanata geniş bir yelpaze sözkonusudur. 
Elif Üstünel, eski ve gelenekselden ilham alıp modernize ederek, üretim aşamasında ele aldığı fikri zaman yolculuğundan geçirip, İstanbul'daki atölyesinde çağdaş takılar üretmektedir.
Ürün Seçenekleri